Projekt Strážný (68-008-E)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013

Tentoprojekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Společnost ECS Personal Agency, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2011 realizaci grantového projektu

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název projektu: Strážný (68-008-E)
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/02.0018
Doba realizace: 1. 1. 2011 – 1. 1. 2013

Stručný obsah projektu:

Projekt je určen pro pracovníky, kteří pracují v bezpečnostních službách a v ostraze.
Výhodou tohoto kurzu je, že ho účastník může absolvovat z části distančně (využitím e-learningu – počítačová podpora).
Cíle chceme naplnit pomocí tvorby a pilotního ověření vzdělávacího programu (strážný) a vzdělávacích materiálů (power pointových prezentací, tištěných publikací, sad testových otázek a příruček) a výukového filmu.

Cílové skupiny:

Zaměstnanci bezpečnostních a hlídacích agentur, ostrahy a bezpečnostních služeb
Při pilotním ověřování zapojeno 15 osob

Přejít na projekt strážný...

 

Obsah klíčové aktivity:

Strážný (68-008-E)
Strážný
Poskytování první pomoci
Základy ICT pro práci strážných

Realizace projektu

V monitorovacím období od 1.1.2011 do 31.3.2011 se projekt nacházel v počáteční fázi své realizace. Realizační tým se přípravoval na vytvoření kurzu, tzn. v této době probíhali sběr a příprava podkladů pro tvorbu komplexního vzělávacího programu, příprava podkladů pro e-learning, příprava podpůrných materiálů pro jednotlivé moduly, příprava námětu pro scénář k výukovému filmu. V tomto období proběhlo výběrové řízení na dodavatele zařízení a vybaní ICT. Byl vybrán vítězný dodavatel, se kterým byla podepsána smlouva.
V monitorovacím období od 1.4.2011 do 30.9.2011 již probíhala samotná tvorba vzdělávacího programu Strážný (68-008-E), na kterém se podíleli především tvůrce vzděládavího programu, tvůrce e-learningového programu a tvůrce vzdělávacích materiálů.
Od 1.10.2011 realizační tým pokračuje na tvorbě vzdělávacího programu a usilovně se připravuje na pilotní ověřování vzdělávacího programu a vzdělávacíh materiálů. Pilotní ověření bude probíhat v prezenční i v distanční podobě. V rámci každého pilotního ověřování bude možné diskutovat o sporných či nejasných otázkách, které se objeví v průběhu studia. Realizační tým tak získá zpětnou vazbu od účastníků pilotního ověřování. Poznatky z pilotního ověřování a z hodnocení samotnými účastníky, včeně námětů na úpravu budou dále zapracovány do koncepce vzdělávacího programu, který bude po pilotním ověřování dále upravován do své finální podoby.

Pilotní ověřování

Vzdělávací program "Strážný (68-008-E) bude pilotně ověřen skupinou 15 osob.
Z osmdesáti hodinového vzdělávacího programu bude 50 hodin ověřeno v prezenční podobě a to tak, že proběhne 7 souvislých bloků. Zbývajících 30 hodin výuky proběhne distanční formou s možností konzultace probírané látky s lektory vzdělávacího programu.
Vzdělávací modul 1) Strážný bude z 50% pilotně ověřen prezenční formou a z 50% distační formou (1dvoudenní blok)
Vzdělávací modul 2) Poskytovatel první pomoci bude ověřen prezenční formou ze 100% (1 dvoudenní a 1 jednodenní blok)
Vzdělávací modul 3) Základy ICT pro práci strážných bude 15 hodin ověřeno prezenčně  (1 dvoudenní blok) a 15 hodin distančně.
Jednotlivé vzdělávací moduly budou pilotně ověřovány dle pořadí, ve kterém jsou zde uvedeny s tím, že v rámci každého prezenčního pilotního ověření bude možné diskutovat sporné nebo nejasné otázky, které se objevily v průběhu samostudia.

Realizační tým

Manažerské a administrativní pozice: Manažer projektu
                                                      Finanční manažer

Odborné pozice:

 - Tvůrce vzdělávacícho programu
 - Tvůrce vzdělávacích materiálů
 - Tvůrce e-learningový program
 - Věcný manažer
 - Lektor pilotního ověřování

Kontaktní osoba projektu:

Bc. Anna Pražská
odborná konzultantka
Tel. 481 130 400
ECS Personal Agency, s.r.o.
Mimoňská 3223
470 01, Česká Lípa

Počítadlo návštěv