Jak pracujeme

bzcompany podpora
Podpora

Volejte po-pá 8:00 - 17:00

774 700 765

podpora@bzcompany.cz

 

Nastavení e-shopu

Základní nastavení e-shopu je jedním z prvních kroků, které by měly být provedeny. Určíme zde základní vlastnosti, které se následně přenesou na celé stránky. Nenechejme se zmást 2 typy nastavení - v každém nastavujeme něco trochu jiného, ale nadřazené nastavení je vždy nastavení mého obchodu

Globální nastavení 

Globální nastavení je obecné nastavení celého fungování e-shopového systému. Je podřazené nastavení konkrétního obchodu (Můj obchod) - pokud toto nastavení zůstane prázdné, použijí se právě údaje z globálního. 

Toto nastavení obsahuje několik modulů, které si postupně vysvětlíme.

Navigace

navigace_globalni.jpg

Obecné

Obchod
 • Název obchodu - vyplníme náš název obchodu
 • Email správce - zde vepíšeme email hlavního správce, případně více emailů - bez mezer, pokud není uveden nikde jiný email, tento se bere jako hlavní a chodí na něj všechny objednávky, dotazy z formulářů a další
Výchozí hodnoty
 • Země
 • Měna 
 • Stav produktu - Základní stav, který se automaticky přiřazuje při vytvoření nového produktu. Je možné manuálně přepsat u konkrétního produktu.
 • Stav objednávky - Základní stav, který se automaticky přiřadí k nově vytvořené objednávce. Je možné manuálně měnit.
 • Číslo objednávky - můžeme si vytvořit vlastní číselnou řadu, podle kterých se objednávky budou značit.
Zobrazení
 • Počet produktů 1 - Značí počet produktů ve výpisu.
 • Počet produktů 2 - Značí počet produktů např. na úvodu.

* Pokud necháme prázdné, zůstává základní nastavení šablony

DPH

Zde určujeme ceny produktů a konkrétní sazbu DPH. Předpokládáme, že sazba DPH je vždy jstejná (21, 15 a 10) - není tedy třeba upravovat.

Měníme pouze nastavení "Cena", kdy vybíráme, zda je uvedená cena bez nebo s DPH. Tato volba je na Vás.

Odesílání zpráv

Pro tuto část se používají připravené emailové šablony, které chodí jak zákazníkům, tak i správcům. V tomto modulu si zvolíme, zda šablony budeme u konkrétní akce používat nebo ne. Důležité je vyplnit u registrace u objednávky email správce, na který tyto šablony budou chodit - může přidat i více.

SEO

Připravujeme.


Provozovatel

 

Společnost

Vyplníme základní údaje o společnosti

Adresa sídla

Vyplníme základní údaje o společnosti

Banka

Vyplníme základní údaje o bankovním spojení se společností

provozovatel.jpg


Dodavatelé

V této části si připravíme dodavatele, které následně můžeme přiřazovat k produktům v prodeji. 

Přidání nového dodavatele

dodavatel.jpg

 • Název -  Vyplníme název, který se následně bude zobrazovat i u produktů
 • Obvyklá dodací doba - Můžeme vyplnit předpokládanou dobu dodání od tohoto dodavatele, není ale povinné
 • Popis - Můžeme dodat libovolný popis k tomuto dodavateli 

Expedice a sklad

Výchozí nastavení doby expedice všech produktů pro všechny obchody v systému. Doba expedice vyjadřuje čas, za který je možné balík předat přepravní službě nebo jiným způsobem odeslat na jinou prodejnu nebo k zákazníkovi. Zadávejte pouze číselný údaj. Pokud jsou vyplněny oba údaje, pro stanovení datumu se použije první údaj a jako informace se uvede rozsah, např. 1-2hod říká, že balík je odeslán ještě v den objednání, pokud splňuje dobu objednání v pracovní době(je-li nastavena). Pokud se expediční doba některého produktu liší, je možné stejný udaj nastavit přímo v editaci produktu.

expediceasklad.jpg

Vyplníme číselné údaje o expedici u produktů "Je skladem" a "Není skladem" a zároveň dobu, ve které musí být objednávka provedena, aby byl dodržen zapsaný termín (pracovní doba pro expedici), jinak se přičítá 24 hodin.

stav_produktu.jpg

Toto nastavení umožňuje změnit stav produktu, pokud se vyskladní (dojdou skladové zásoby) nebo naopak naskladní. Nastavení lze provést i pro jednotlivé produkty zvlášt v editaci produktu. Změna stavu je aplikována pouze na produkty, které jsou zveřejněny.

Zvlášť vyplňujeme změnu stavu u produktů, které na skladě došly a naopak u těch, které byly doskladněny.


Měny

Pokud jsme se rozhodli na e-shopu nabízet produkty ve více měnách, je třeba je vyplnit do této části nastavení.

meny.jpg

 • Kód -  Vyplníme dle ISO 4217
 • Symbol - Symbol pro danou měnu ( Kč, $ ,... )
 • Název
 • Aktuální kurz - Můžeme zvolit synchronizaci, která bude probíhat pravidelně díky ČNB, nebo ponecháme jeden stálý kurz, který si zvolíme.
 • Umístění symbolu - Umístění daného symbolu za nebo před částkou

Sklady a prodejny

V této části vyplňujeme naše sklady, ze kterých se zboží dodává. Při přidávání nového vyplníme pouze název a zkratku.

Stavy produktu

Automaticky máme přednastavené 3 stavy produktů (viz. obrázek). Můžeme si pomocí tlačítka přidat i nové, vlastní stavy, které pro e-shop budeme používat. Zároveň si můžeme upravit již přednastavené stavy.

* Nový produkt přidáme pomocí tlačítka přidat a držíme se jednotlivých bodů následujícího návodu.

 

stavy_produktu.jpg

 • Kód -  Zvolíme libovolný kód
 • Název stavu - Zvolíme libovolný název
 • Stav produktu - Stav, který se aplikuje na produkt
 • Produkt - Lze/nelze zakoupit při tomto stavu
 • Změna stavu podle skladových zásob - Zde můžeme povolit automatickou změnu stavu při změně zásob na skladu (například při skladu 0 se změní na nedostupné)
 • Barva v seznamu - Zvolíme předvybranou barvu nebo přímo libovolnou z paletky barev

Stavy objednávky

V této části si nastavíme stavy objednávky, kterými prochází od přijetí až po uzavření. Připravené stavy se nám pak promítají u reálných objednávek a pomáhají nám v jejich zpracovávání.

stav_objednavky.jpg

 • Kód - Jednoduchý kód, který určuje daný stav
 • Název stavu - Zvolíme si název (připravuje se, čeká na platbu,....)
 • Stav objednávky - Zvolíme stav, který odpovídá (např. u Zrušení objednávky klikneme na "je zrušena", u přijaté objednávky na "je zveřejněna") - toto nastavení je na každém individuálně
 • Barva kódu v seznamu - Stejně ako u stavu produktu si určíme barvu stavu pro přehlednost

Země

Zde vyplníme země, které chceme zobrazovat v předvolbě u objednávky v části "Země". Konkrétně tedy určuje ty země, do kterých je možné si naše zboží objednat. 

Výrobci

Zde si zadáme všechny výrobce, které následně přiřazujeme k jednotlivým produktům.

vyrobci.jpg

 • Název - Zadáme název výrobce
 • Název v URL - Necháme prázdné, automaticky se vyplní podle názvu
 • Odkaz - Můžeme přidat odkaz na stránky výrobce
 • Typ výrobce - Konkretizuje o jakého výrobce jde (autor, značka,..)
 • Pořadí - Určuje pořadí výrobce mezi ostatními
 • Popis - Můžeme doplnit o libovolný popis, není ale nutné

Nastavení - Můj obchod

Další nastavení je nastavení v "Můj obchod", které je konkrétnější a zaměřené přímo na nastavení prodejních produktů a jednotlivých částí objednávky. Údaje zde jsou nadřazené Globálnímu nastavení.

Navigace

muj_obchod_navigace.jpg

Obecné

obecne_mujobchod.jpg

 

Obchod
 • Název obchodu - Uvedeme název, který se bude zobrazovat v mailech a jako jiný identifiátor
 • Email správce - Email hlavního správce (může být i více). Pokud u některého nastavení chybí vyplněný email, použije se právě tento.
Výchozí hodnoty
 • Země 
 • Měna
 • Stav produktu - Stav, který se automaticky přiřadí při vytvoření
 • Stav objednávky - Automatický stav objednávky při odeslání zákazníka do systém
 • Číslo objednávky - Tvar čísla objednávky, které si přejeme používat
Zobrazení
 • Počet produktů 1 - Výpis produktů na stránce
 • Počet produktů 2 - Výpis produktů např. na úvodu
Odesílání zpráv

Zde si nastavíme možnosti odesílání zpráv pro různé akce (dokončení registrace, objednávka,..). Vždy volíme šablona - ano/ne a a Email správce, na který daná šablona bude chodit. 


Možnosti plateb

V této části si nastavujeme jednotlivé možnosti plateb, který náš e-shop nabízí a hlavně jejich parametry.

moznosti_plateb.jpg

 • Název - Název možnosti platby
 • Informace v objednávce - Název poplatku, který se zobrazí v objednávce. Není povinné
 • Zkratka
 • Cena - Pokud je tato možnost zpoplatněna, vepíšeme částku
 • Zveřejněno 
 • Poznámky - Libovolné poznámky 1 a 2

Možnosti přepravy

V této části si nastavujeme jednotlivé možnosti přepravy a přebrání objednávky a konkrétní parametry.

moznosti_dopravy.jpg

 • Název - Název přepravy
 • Informace v objednávce -  Název dopravy, který se zobrazí v objednávce. Není povinné
 • Zkratka
 • Zveřejněno
 • Vyžaduje adresu - Určuje, zda u tohoto typu přepravy bude povinné zvolit adresu nebo ne 
 • Vyžaduje telefon - Určuje, zda u tohoto typu přepravy bude povinné zvolit telefonní číslo nebo ne 
 • Přepravuje nadrozměrné produkty - Určuje, zda u tohoto typu přepravy je možné zvolit nadrozměrnou dopravu - závisí na smlouvě či domluvě s konkrétním dopravcem
 • Použít platby - Vyplníme, které platby můžeme při tomto typu dopravy použít
 • Povolit pouze pro státy - Pro které země je tato doprava umožněna
 • Přepravní náklady - Vybíráme z Přepravních nákladů
 • Sledovací URL - URL, na které bude možnost zaslanou objednávku sledovat u dopravce
 • Poznámky

Přepravní náklady

V této části konkretizujeme předchozí nastavení Možností přepravy. U většiny dopravců totiž o ceně rozhoduje i velikost objednávky nebo její hodnota, proto si zde nastavíme pravidla, která následně aplikujeme při dokončování objednávky na výpočet ceny dopravy.

prepravni_naklady.jpg

 • Název - Zkonkretizujeme název tohoto nákladu
 • Cena za přepravu - Nejdůležitější aspekt, tedy konkrétní cena
 • Poznámka mimo cenu - Je možné doplnit poznámku, není však povinné
 • Aktivní
 • Pravidlo platí - Zde určujeme konkrétní pravidlo, které musí být splněno, aby u objednávky byla použita právě zadaná cena dopravy.
 • Text v poznámce - Můžeme doplnit libovolnou poznámku

Vztahy mezi produkty

Zde volíme možnosti vztahů mezi jednotlivými produkty. Možnost je vztah jednosměrný nebo vzájemný. Dále volíme pouze název.

vztahy.jpg